GynSpa Medica s.r.o – MUDr. CLAUDIA ŠTUKSOVÁ

 • layout-picture.jpg

  PŘIJÍMÁME NOVÉ KLIENTKY

  objednávky info@gynspamedica.cz nebo 734 421 291

MUDr. Claudia Štuksová

Profesní životopis

MUDr. Claudia Štuksová

Studium

 • 1994 promoce na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni
 • 1997 atestace z gynekologie a porodnictví I.stupně
 • 2002 nástavbová atestace z gynekologie dětí a dospívajících
 • 2015 atestace z reprodukční medicíny

Odborná praxe

 • 1994 - 2012 sekundární lékařka gynekologicko –porodnického oddělení v Karlovarské krajské nemocnici
 • 1998 - 2012 vedoucí lékařka odborné ambulance pro gynekologii dětí a dospívajících v Karlovarské krajské nemocnici
 • 2005 - dosud Asklepion – Lasercentrum s.r.o – odborný konzultant
 • 2006 - 2008 lnstitut reprodukční medicíny a endokrinologie Fakultní nemocnice Plzeń ( součást IVF Zentren prof.Zech )
 • 2008 - dosud Institut reprodukční medicíny a genetiky s.r.o v Karlových Varech
 • 2008 - dosud vlastní privátní gynekologická ordinace v Karlových Varech

Licence

 • pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor gynekologie a porodnictví
 • pro poskytování poradenských služeb, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor dětská gynekologie
 • diplom celoživotního vzdělávání lékařů udělený Českou lékařskou komorou platný do 13. 1. 2022
 • specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru reprodukční medicíny
 • licence vedoucího lékaře a primáře v oboru reprodukční medicína

Členství v odborných společnostech

 • Česká lékařská komora
 • Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP
 • sekce gynekologie dětí a dospívajících
 • sekce fetální medicíny
 • sekce asistované reprodukce
 • sekce ultrazvukové diagnostiky
 • European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

Odborné stáže a postgraduální vzdělávání

 • 1994 Univerzitní klinika ve Freiburgu SRN, gyn.-por.oddělení
 • 1998 Odborná stáž v dětské gynekologii na Gyn.-por.klinice FN Motol
 • 1998 Odborná stáž v prenatální echokardiografii v Dětském kardiocentru FN Motol
 • 1999 Odborná stáž v dětské gynekologii FN Motol
 • 2002 Specializační odborná stáž na subkatetře dětské gynekologie IPVZ Praha
 • 2012 - 2016 Kurzy IPVZ v asistované reprodukci – předatestační příprava
 • 1994 - 2016
  • Sympozia asistované reprodukce
  • Konference reprodukční gynekologie
  • Doškolovací dny (urogynekologický, endokrinologický)
  • Postgraduální vzdělávací kursy ČLK (prenatální diagnostiky, onkogynekologický)
  • Mezinárodní sympozium prenatální kardiologie
  • Celostátní kongresy ČGPS ČLS JEP
  • Sympozia sekcí fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky
  • Konference gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP
  • Konference sekce fetální medicíny ČLS JEP
 • Kongresy ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) 2005 (Praha), 2008 (Barcelona), 2011 (Stockholm), 2013 (Londýn), 2014 (Mnichov), 2015 (Lisabon), 2016 (Helsinki)
 • Světový kongres Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI) 2014

Jazykové dovednosti

 • němčina, ruština, angličtina

© 2014 GynSpa Medica s.r.o. - MUDr. Claudia Štuksová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | webdesing Gitech